Oczyszczalnie ścieków tradycyjne

Technologia drenażowa oparta jest na dwuetapowym systemie oczyszczania.

Pierwszym etapem są osadniki gnilne, które służą do odseparowania (tłuszcze, zawiesiny) i klarowania ścieków w procesie fermentacji, po której związki organiczne zawarte w osadnikach rozkładają się na minerały, wodę i gaz.

Drugim etapem oczyszczania jest wprowadzanie ścieku do gruntu poprzez złoże rozsączające. Na złożu rozsączającym dochodzi do biologicznego procesu oczyszczania, w którym występują procesy tlenowe gwarantujące dalszy rozkład związków organicznych. W efekcie do gruntu przenika oczyszczona woda pościekowa. Parametry w pełni zadawalające uzyskujemy po przejściu przez filtr pionowy żwirowo-piaskowy.

Zalety technologii:

  • niska cena
  • odporna na długie przerwy w dopływie ścieków

Wady:

  • trwałość (drenaż do wymiany po ok. 10 latach)
  • duża powierzchnia zabudowy
  • przy słabym doborze lub wykonaniu – uciążliwe zapachy
  • konieczność stosowania biopreparatów